My Homemade Bosou

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

By Valencia

bosou.jpg
Bosou, dalam bahasa Malaysia bererti jeruk. Ia diperbuat daripada ikan basah, daging dan sayur-sayuran seperti 'polod' (kulit sejenis pokok palma) lalu dicampur dengan 'panggi' iaitu sejenis bahan pengawet untuk mengelakkannya daripada menjadi basi dan berbau busuk.

Bosou merupakan makanan kegemaran orang KadazanDusun sejak dahulu lagi. Ia biasanya dimakan secara berkumpulan seperti ahli keluarga.

Bosou yang terkenal ialah Bosou Ikan (dicampur dengan batang pisang atau 'polod').

Resipi:


  • Ikan Turongo

  • Nasi

  • Panggi

  • Sayur Polod atau batang pisang

  • Garam

Campurkan bahan-bahan tersebut sehingga rata. Kemudian, masukkan ke dalam bekas (tempayan kecil) dan tutup rapat supaya tidak di masuki angin. Biarkan selama 2 minggu.

Sesiapa yang ingin membuat tempahan bosou, sila hubungi 0138750743 (Valencia).


ARAMAI TIIHHHHHHHH !!!!!

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: My Homemade Bosou.

TrackBack URL for this entry: http://www.discoverborneo.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/75

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Zhan published on August 12, 2008 10:16 AM.

Fish Massage was the previous entry in this blog.

22nd Mt. Kinabalu International Climbathon 2008 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by Movable Type 4.1